Gereformeerde Laerskool Johannes Calvyn
Pretoria

Wie is ons?Die Gereformeerde Laerskool Johannes Calvyn is ‘n laerskool wat daarna streef om God se Woord as riglyn te gebruik. Dit is ook ons doel in die onderrig – ons wil kinders laat groei in hul liefde tot God en lei om die Bybel as die onfeilbare gids te gebruik. Ons is tans ongeveer honderd leerlinge van Gr. RR tot Gr. 7 met ‘n span van nege personeellede. O ns glo dat kerk, skool en huis geïntegreer saamwerk tot ‘n kind se opvoeding. Ons staan ouers by in hul opvoedingstaak om kinders tot eer van God groot te maak. Ons bied leerders kennis en vaardighede vir ‘n lewe van liefde en diensbaarheid. Die klein klassies maak die onderrig in die klaskamer besonders en intiem. Die leerinhoud gaan nog verder as net die feitlike kennis en vaardighede. Alle aktiwiteite en studie word gedoen in die konteks van Bybelse wysheid.